Quiz do wykładu: Jak zapobiegać zaostrzeniom astmy i co robić w razie zaostrzenia?

1. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących leczenia astmy, czyli zaniedbywanie stosowania leków, palenie tytoniu, narażenie na alergeny może skutkować występowaniem zaostrzeń astmy.

2. Każdy chory na astmę powinien mieć pisemny plan postępowania, czyli spis zaleceń dotyczących leczenia astmy oraz leczenia zaostrzeń astmy.

3. Regularne przyjmowanie leków kontrolujących astmę ma wpływ na ryzyko występowania zaostrzeń.

Opcjonalnie podaj imię i nazwisko, adres e-mail:


Współpraca

Materiał partnera
Dzienniczek świadomego pacjenta

Partner serwisu

sygnatura: RESP/022/05-2018